De Algemene Rekenkamer publiceert komende donderdag het onderzoeksrapport Intensivering van toezicht en invordering bij de Belastingdienst.
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan hoe de Belastingdienst invulling heeft gegeven aan extra budget dat sinds 2013 jaarlijks wordt uitgetrokken om controles bij bedrijven en het aantal witwasonderzoeken uit te breiden. Het extra budget van 150 miljoen per jaar vloeit voort uit een afspraak in het regeerakkoord Bruggen slaan van VVD en PvdA in 2012. Toen is afgesproken dat de Belastingdienst en andere opsporingsdiensten meer capaciteit zouden krijgen om misbruik, fraudeconstructies en witwassen effectiever aan te pakken.
 

Bron: Algemene Rekenkamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

0

Gerelateerde artikelen