Blog van Sven Breedijk, Raad van Bestuur Belastingdienst, over de uitvoeringstoetsen bij de Belastingdienst: Het was aanpoten de afgelopen weken. Elk jaar is het hectisch in Den Haag in de aanloop naar Prinsjesdag, maar dit jaar was het extra intensief. Grondiger dan ooit hebben we alle voorstellen uit het belastingplan van tevoren goed onder de loep genomen om te kijken of burgers en bedrijven ermee uit de voeten kunnen. Daar hebben 300 mensen van de Belastingdienst uit het hele land aan meegewerkt.
Blog van Sven Breedijk, Raad van Bestuur Belastingdienst, over de uitvoeringstoetsen bij de Belastingdienst:
 
Ik heb ze niet allemaal zelf aan de telefoon gehad, maar dagelijks contact met staatssecretaris Wiebes, die echt oog heeft voor de uitvoering, hoorde daar wel bij. En lang niet altijd tussen negen en vijf. Mijn vrouw en zoontje kijken er niet meer van op als mijn telefoon gaat en ik de gang op loop. Zij laten hun eten er niet koud door worden.

Schatkist

Het geeft voldoening om met zoveel collega's te werken aan significante verbetering van ons functioneren. En bij de Belastingdienst heeft dat maatschappelijke relevantie, dat drijft mij. Wij zorgen voor inkomsten voor de staat, we vullen de schatkist en dat is nodig om alle sociale arrangementen te kunnen bekostigen. Het is werk dat er toe doet.
 
Ik was blij met de inzet van staatssecretaris Wiebes om het belastingstelsel te vereenvoudigen en beter in kaart te brengen wat de effecten van nieuw beleid zijn. Dat vereenvoudiging noodzakelijk is, wordt inmiddels breed gedeeld. Tegelijk is het draagvlak voor vergaande stappen beperkt. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat elke bijzondere regeling er niet voor niets is. Dit betekent dat we de komende jaren stap voor stap zullen moeten zetten. Ik zie dat als het lot van de staatssecretaris van Financiën: onverstoord stroomopwaarts roeien zonder daarbij te rekenen op aanmoedigingen vanaf de oever.
 
Ondertussen hebben we bij de Belastingdienst de uitvoeringstoets flink opgewaardeerd. En die toets is voortaan openbaar. We maken transparant wat van de uitvoering verwacht mag worden. Bij elk voorstel in het belastingplan zit een A4tje dat de gevolgen voor de uitvoering schetst.

Naar een betere uitvoeringstoets

Maar al te vaak doen zich uitvoeringsproblemen voor. Onlangs nog heeft de Nationale ombudsman een kritisch rapport uitgebracht over de invoering van het pgb-trekkingsrecht.
 
Wij trekken ons dat aan als Belastingdienst. Voor ons kwam het keerpunt met de invoering van één bankrekeningnummer, bedoeld om fraude tegen te gaan. Het resultaat was dat heel veel mensen hun geld niet (op tijd) kregen. Het burgerperspectief heeft onvoldoende op ons netvlies gestaan. Dat burgerperspectief heeft dus een prominente plek in de uitvoeringstoets nieuwe stijl. De rol en het belang van de burger wordt nadrukkelijk meegewogen in de beoordeling van nieuwe maatregelen.

Huishoudentoeslag

Met onze nieuwe uitvoeringstoets willen we alle gevolgen in kaart brengen die relevant zijn voor de uitvoering. Wij gaan niet over wetgeving, dat is aan de Kamer, maar we kunnen wel aangeven wat de consequenties van maatregelen zijn. Zo was twee jaar geleden het voornemen om alle toeslagen op te laten gaan in een huishoudentoeslag. Klinkt logisch, je hoeft minder geld rond te pompen. In de uitwerking bleek het niet haalbaar. Dat werd te complex en gelukkig is het de burger bespaard gebleven. De herbeoordeling van de huishoudentoeslag was eigenlijk de uitvoeringstoets nieuwe stijl avant la lettre.
 
Het nieuwe belastingplan bevat niet zulke ingrijpende veranderingen. Toch hebben wij door onze toets vooraf wel voor wijzigingen gezorgd of voor een gefaseerde invoering. Soms is een plan zelfs gesneuveld.

Nooit foutloos

Ik ga niet beweren dat van nu af aan alles vlekkeloos verloopt. Het uitvoeringsplan zal niet altijd het zwaarst wegen en de Belastingdienst zal nooit foutloos werken, dat hoort bij mensenwerk. Maar wij doen er wel alles aan om dat tot het minimum te beperken. Met de openbare uitvoeringstoetsen nieuwe stijl zijn wij als Belastingdienst meer zichtbaar aanwezig in onze expertrol. Zo helpen we het goede gesprek te voeren aan de voorkant van het politieke proces. Daar heeft iedereen baat bij, in het bijzonder de burgers en bedrijven in Nederland.
 
Sven Breedijk
 
Raad van Bestuur Belastingdienst

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2015

2

Gerelateerde artikelen