EY blog van Ronald van den Brekel: De afgelopen maanden heb ik het idee dat ik overspoeld wordt met 'digital'. In de kranten, de vakliteratuur, op interne bijeenkomsten. Alles lijkt te draaien om digitaal.
Toen ik laatst op een conferentie zelf hierin meeging, en enthousiast het belang ervan voor mijn vakgebied wilde gaan uiteenzetten, vroeg een collega mij: maar wat bedoel jij daar nu mee, met 'digital'?
 
Wel nu, mijn antwoord zal ik hieronder in - hoe kan het ook anders - twee delen uiteenzetten.
 
Op de eerste plaats: als ik denk aan ‘digital', dan denk ik aan de ontwikkelingen in de digitale economie. Ook de OESO heeft zich in het Beps project beziggehouden met de vraag wat nu precies de digitale economie is en wat het betekent voor de belastingheffing.
 
Het rapport "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" is heel lezenswaardig. Het bevat onder meer een beschrijving van de ontwikkelingen in de ICT en de impact op de economie.
 
De conclusie is wellicht wat teleurstellend: het is moeilijk, wellicht zelfs onmogelijk, een onderscheid te maken tussen de 'normale' economie en de digitale economie. En het rapport geeft eigenlijk ook geen aanbevelingen hoe om te gaan met de belastingheffing in die digitale economie.
 
Wel geeft het rapport een goede beschrijving van uitdagingen die de ontwikkelingen in de ICT met zich meebrengen voor vennootschaps- en omzetbelasting. Om er een paar te noemen: er ontstaan nieuwe business modellen en andere verdienmodellen, er zijn netwerkeffecten, en er ontstaan zogenaamde multi-sided businessmodellen.
 
Voor de vennootschapsbelasting komt onder meer de vraag op hoe om te gaan met de data die wordt gecreeerd en gebruikt binnen een onderneming.
 
Beïnvloedt dat mijn transfer pricing. Wat (en waar) is de nexus tussen digitale activiteiten en een jurisdictie? En wat is de karakter van het inkomen, denk hierbij aan het belang voor btw en voor bronbelasting.
 
Kortom, reeds genoeg food for thought.
 
Er is echter nog een tweede element. Niet alleen de externe omgeving voor de tax functie verandert. Er komen meer en meer tools op de markt die de belastingafdeling ondersteunen.
 
Tools voor transfer pricing. Voor country-by-country reporting. Voor tax accounting. Data analytics komen steeds vaker op de agenda. Sommige bedrijven creëren zelfs een "tax data lake": een verzameling aan data die uit de bedrijfssystemen wordt geëxtraheerd, specifiek afgestemd op de behoeften van de tax functie.
 
Zo kunnen onder meer real-time ontwikkelingen worden gemonitord die mogelijk impact hebben op de belastingheffing. Bijvoorbeeld onverwachte goederenstromen; medewerkers die regelmatig naar een bepaald land reizen en daarmee belastingverplichtingen kunnen creëren; een BEPS early warning system. Een van onze klanten wil zelfs een tax war room inrichten.
 
Je kunt je natuurlijk afvragen: what's new? Ook twintig jaar geleden hadden we het al over datamining, kunstmatige intelligentie en e-commerce.
 
Hoewel de concepten vergelijkbaar zijn, denk ik echter dat een aantal aspecten wel degelijk fundamenteel anders zijn. De snelheid. De hoeveelheid en het belang van data. De mate van verspreiding, in alle industrieën. De integratie.
 
Er lijkt geen ontkomen aan. Ook voor de tax director geldt: Let's get digital!
 
Ronald van den Brekel
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen