Het Belastingplan 2016 voorziet in een structurele verhoging van de vrijstelling schenkbelasting tot €100.000 vanaf 2017. Op deze verhoogde vrijstelling kan éénmalig een beroep worden gedaan door verkrijgers tussen de 18 en 40 jaar.
De verhoogde vrijstelling is alleen van toepassing als de schenking door de verkrijger gebruikt wordt voor de aankoop/verbetering van een eigen woning of voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Het Kabinet beoogt met deze verhoogde vrijstelling een bijdrage te leveren aan de reductie van de eigen woningschuld, zodat woningbezitters minder kwetsbaar zijn.
 
Dit lijkt een prachtig idee, maar het kan beter, en vooral ook eerlijker.

Leeftijdsdiscriminatie

Allereerst is het een ontstellend voorbeeld van leeftijdsdiscriminatie. Zou het Kabinet denken dat veertigplussers geen eigenwoningschuld meer hebben, of een lagere eigenwoningschuld dan veertigminners? Zijn oudere woningbezitters minder kwetsbaar?
 
Kortom: de leeftijdsbegrenzing tot 40 jaar moet geschrapt worden (voor de tijdelijke verhoging van de vrijstelling die heeft gegolden van oktober 2013 tot en met december 2014 gold ook geen leeftijdsgrens, dus het kán wel).

Life time vrijstelling

Verder is de hoofdregel dat een verkrijger per schenker slechts eenmaal, en wel in één kalenderjaar van deze verhoging gebruik kan maken. Dat maakt de regeling bij uitstek een cadeautje voor de zeer vermogenden; anderen hebben immers vaak niet de middelen om dit soort bedragen in één jaar te schenken.
 
Wat is er op tegen om hier een life time vrijstelling van te maken, zodat ouders (of anderen) hun schenking ten behoeve van de eigen woning van de verkrijger over de jaren kunnen spreiden? Bovendien kan de schenking dan ook afgestemd worden op de aflossingen van de eigenwoningschuld die boetevrij mogelijk zijn.
 
De verkrijger moet dan natuurlijk keurig laten zien dat hij de geschonken bedragen tot max. €100.000 aanwendt voor zijn eigen woning, maar dat zal geen probleem zijn. Het is aan de belastingplichtige verkrijger om in de aangifte schenkbelasting een beroep te doen op de vrijstelling en daarbij de bewijzen mee te sturen.
 
Een dergelijke life time vrijstelling biedt ook de minder vermogenden de mogelijkheid om anderen fiscaal aantrekkelijk te schenken. Dat lijkt mij veel eerlijker en rechtvaardiger, en meer in overeenstemming met het beoogde doel van schuldreductie.

Erfenissen en legaten

Tot slot zou de regeling verbeterd kunnen worden door ook voor erfenissen en legaten een dergelijke vrijstelling voor de erfbelasting op te nemen. Uiteraard alleen voor zover nog geen gebruik is gemaakt van verhoogde de schenkbelastingvrijstelling.
 
Dat biedt ook mensen met een vermogen dat bijv. vastzit in hun huis, de mogelijkheid om anderen belastingvrij een cadeau te doen dat deze verkrijgers kunnen aanwenden voor hun eigen woning of aflossing van de eigenwoningschuld.
 
Het is winst dat het Kabinet nu aangeeft dat de voorgestelde vrijstelling structureel zal zijn, zodat er wat meer rechtsgelijkheid komt voor verkrijgers van dit soort schenkingen. Met de hier voorgestelde aanpassingen wordt de vrijstelling beter en eerlijker.
 
Lees ook het thema over Schenken.
 
Sabine de Wijkerslooth-Lhoëst is adviseur Erven, Schenken en Goede Doelen bij EY Belastingadviseurs en tevens als docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2015

1

Gerelateerde artikelen