RTL nieuws kwam met het bericht "Cashen met valse scheiding populair". Als je als (ongetrouwd) paar je op twee verschillende adressen inschrijft en je allebei als alleenstaand ouder voordoet, dan levert dat financieel forse voordelen op.
Om een idee te geven, vragen Omtzigt (CDA) en Groot (PvdA) de regering een proefberekening uit te voeren waarbij de partners jaarinkomens hebben van  €30.000 en €20.000 per jaar. In onze berekeningen levert deze vorm van fraude meer dan €15.000 netto voordeel per jaar op door lagere belastingen en vooral door hogere toeslagen.
 
Het aantal alleenstaande ouders neemt in Nederland de afgelopen 20 jaar hard toe: een stijging van 50%, die alle prognoses heeft overtroffen. De vraag is dus ook gerechtigd: op welke schaal is hier sprake van misbruik. 
Daarom stelt Omtzigt samen met Ed Groot (PvdA) vandaag deze Kamervragen:
 
Vragen van de leden Omtzigt en Groot aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken
 
1.     Heeft u kennis genomen van de uitzending en het artikel "Cashen met valse scheiding populair" (http://www.rtlnieuws.nl/gezin/cashen-met-valse-scheiding-populair)
2.      Bent u bekend met het feit dat dit niet de eerste keer is dat dit soort fraude aan het licht komt (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/toeslagenfraude-verhalen-van-aan-de-balie-van-de-gemeente)?
3.     Stel voor dat een man 30.000 euro verdient en de vrouw 20.000 euro. Zij wonen in een huurhuis (huur: 600 euro/maand). Zij hebben een kind van 1 jaar (30 uur formele kinderopvang/week). Hoe hoog is hun netto besteedbaar inkomen per maand na belastingen en inclusief toeslagen?
4.     Hoe hoog is het netto besteedbaar inkomen per maand als de man zich bij zijn ouders inschrijft van de dan twee aparte huishoudens? (man, vrouw + kind)
5.     Stel voor dat een man 30.000 euro verdient en de vrouw 20.000 euro. Zij wonen in een huurhuis (huur: 600 euro/maand). Zij hebben twee kinderen van 1 jaar en 3 jaar (die ieder 30 uur formele kinderopvang/week krijgen). Hoe hoog is hun netto besteedbaar inkomen per maand na belastingen en inclusief toeslagen?
6.     Hoe hoog is het netto besteedbaar inkomen per maand als de man zich bij zijn ouders inschrijft van de dan twee aparte huishoudens?(de twee huishoudens zijn dan man, vrouw + 2 kinderen)
7.     Hoe hoog is het netto besteedbaar inkomen per maand als de man zich met het oudste kind bij zijn ouders inschrijft van de dan twee aparte huishoudens? (de twee huishoudens zijn dan man+kind, vrouw + kind)
8.     Is het u opgevallen dat het aantal alleenstaande ouder-huishoudens in Nederland met meer dan 50% gestegen is de afgelopen 20 jaar, van 360.754 in 1995 naar 545.289 in 2015 (bron Statline, CBS), terwijl het aantal "twee-ouder huishoudens met kinderen" daalde in dezelfde periode?
9.     Kunt u aangeven of er forse verschillen bestaan tussen de groei van alleenstaande huishoudens per provincie of bij afkomst (autochtoon, Westers allochtoon, niet-Westers allochtoon)? Zijn die verschillen verklaarbaar?
10.  Is het u op gevallen dat de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens vele male groter is dan de prognoses van het CBS de afgelopen tien jaar? (bijvoorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2003/24/ruim-400-duizend-alleenstaande-ouders en www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/17/tot-2025-jaarlijks-50-duizend-huishoudens-erbij)
11.  Kunt u voor elk van de jaren 2000-2016 aangeven hoeveel mensen zonder fiscale partner recht hadden op de IACK (die dus werkend alleenstaand ouder zijn met een kind onder de 12 jaar) en hoeveel de totale heffingskorting bedroeg waarop zij aanspraak maakten?
12.  Is er ooit serieus onderzoek gedaan naar de omvang van adresfraude? Zo ja, kunt u dan een schatting geven van de omvang van de adresfraude in Nederland en de bedragen die dit aan aan toeslagen, extra uitkeringen en belastingkortingen kost aan de gemeenschap? Zo nee, bent u dan bereid om een onderzoek te starten om dit in kaart te brengen?  
13.  Kunt u deze vragen een voor een en binnen de reguliere termijn beantwoorden?
 
 

Bron: CDA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen