Belastingadviseurs die gebruik maken van de uitstelregeling voor belastingconsulenten voor aangiften vennootschapsbelasting 2013 of aangiften inkomstenbelasting 2013, krijgen mogelijk per klant een brief waarin staat dat het uitstelverzoek is geblokkeerd.

Het onder voorwaarden verleende uitstel tot 1 mei 2015 vervalt voor deze klanten. Dit is een gevolg van de nieuwe regels voor het krijgen van uitstel: de zogenoemde blokkeringsregeling.

Voor aangiften vennootschapsbelasting 2013 kan nog om individueel uitstel worden gevraagd tot 1 november 2014. Het verzoek moet per klant onder vermelding van het RSIN/fiscaal nummer en het beconnummer worden gestuurd naar::

Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 61
6400 AB Heerlen

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2013 is individueel uitstel niet mogelijk, omdat de nieuwe uiterste inleverdatum die in de brief staat – 1 september 2014 – gelijk is aan die van het individuele uitstel.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

6

Gerelateerde artikelen