De Algemene douanewet (Adw) wordt aangepast op 1 juli 2024. Doet iemand zonder opzet een onjuiste of onvolledige aangifte, dan volgt er geen strafrechtelijk traject, maar krijgt diegene een bestuurlijke boete. Dit geldt ook voor het onopzettelijk geen gegevens doorgeven aan de Douane of het onopzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen.

Voor de douaneschuld die in deze gevallen ontstaat, geldt dan een navorderingstermijn van 3 jaar in plaats van 5 jaar. Dit geldt alleen voor aangiften die zijn ingediend ná 1 juli 2021. Voor aangiften ingediend vóór 1 juli 2021 blijft de navorderingstermijn van 5 jaar gelden.

Tegen de bestuurlijke boete is bezwaar mogelijk. Is er wel sprake van opzet, dan blijft de navorderingstermijn van 5 jaar gelden en is strafrechtelijke vervolging van toepassing.

Bron: Douane

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Douane

105

Gerelateerde artikelen