Een partij moet maximaal een bepaald aantal moties per jaar kunnen indienen, afhankelijk van hoeveel zetels ze in de Tweede Kamer heeft. Dat oppert CDA-leider Henri Bontenbal. "Een stevig voorstel", erkent de christendemocraat. "Maar het zal ervoor zorgen dat het instrument van de motie haar waarde weer terugkrijgt."

Hij wijst erop dat in 2022 zo'n 5000 moties zijn ingediend. Dik twintig jaar geleden waren dat er nog zo'n 1000 in een jaar. Met zo'n motie kan de Tweede Kamer het kabinet oproepen om iets te doen. Ook worden moties weleens gebruikt om de Tweede Kamer zich ergens voor of tegen te laten uitspreken. Maar moties leiden maar weinig tot echte oplossingen, vindt Bontenbal. "De Kamer heeft haar belangrijkste instrument zelf bot gemaakt."

Het gemak waarmee moties worden ingediend, kent volgens hem ook gevaren. Bovendien heeft de politiek de afgelopen tijd ook mensen in de ellende gestort door slecht bestuur. "Nieuwe problemen liggen op de loer wanneer de Kamer de instrumenten die zij tot haar beschikking heeft, niet zorgvuldig gebruikt."

Met een initiatiefvoorstel voor het Reglement van Orde (de spelregels die de Kamer voor zichzelf heeft opgesteld) wil hij een maximumaantal moties regelen. Per jaar mogen fracties 150 moties indienen plús het aantal zetels dat zij hebben. Voor het CDA geldt dat zij met haar vijf zetels 155 moties per jaar zou mogen indienen. De grootste partij PVV mag volgens deze regels met haar 37 zetels 187 moties indienen.

Dit moet het aantal moties dat de Tweede Kamer indient halveren, hoopt Bontenbal.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

116

Gerelateerde artikelen