Het kabinet is van plan de bestaande VAR-verklaringsprocedure te vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL-regeling). Branchevereniging Nederland ICT protesteert hiertegen. De regeling is namelijk in strijd met de tendens van flexibilisering van de ICT-arbeidsmarkt.

Dat meldt automatiseringgids.nl.

De bestaande VAR-verklaring is een verklaring van freelancers en ZZP'ers, waarmee zij hun opdrachtgevers ontzien van de verplichtingen die aan het werkgeverschap verbonden zijn, zoals afdracht van loonbelasting en sociale premieheffing.

De BGL is een verklaring van de opdrachtgever, waardoor de opdrachtgever beoordeelt of er al dan niet sprake is van een dienstverband.

Branchevereniging Nederland ICT, wiens leden vaak ZZP'ers inhuren vanwege specifieke kennis, voelt daar niets voor. Juridisch adviseur Evelien Arends legt uit waarom.

"In de praktijk zal de ZZP'er een aantal vragen beantwoorden die duidelijkheid moeten geven over de omstandigheden waaronder het werk verricht wordt. De inhuurder moet vervolgens de juistheid hiervan beoordelen. Bij een verkeerde interpretatie of beoordeling wordt hij zelf aansprakelijk voor de loonheffingen. Vanwege de aard van het werk in de ICT is de kans op verschil van interpretatie met de Belastingdienst groot. Dat brengt dus financiële risico's met zich mee voor ICT-bedrijven die ZZP'ers inhuren."

Volgens Arends zal er onzekerheid ontstaan over het al dan niet bestaan van een dienstverband en de daarmee samenhangende risico's op naheffingen inzake loonbelasting.

"Dit komt vooral omdat er in het voorstel geen eenduidig vast te stellen criteria zijn opgenomen. (..) Bij een verstrekking van de VAR is in ieder geval duidelijk dat de Belastingdienst van mening is dat er geen sprake is van een dienstverband en dat, mocht dit achteraf anders blijken te zijn, de ZZP'er aansprakelijk is voor loonbelasting."

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen