Een grote groep bedrijven en kennisorganisaties maakt zich zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland. In een brandbrief die is verspreid door ondernemersorganisatie VNO-NCW zeggen ze dat de overheid zich moet opstellen als een betrouwbare partner. "Voor innovatie heb je zekerheid nodig, en de Tweede Kamer dreigt beslissingen te nemen die het vertrouwen van het bedrijfsleven in de overheid gaat aantasten", zegt directeur Lotte de Bruijn van de brancheorganisatie voor de digitale sector NLdigital in de brief.

De brandbrief (pdf) is een initiatief van NLdigital en ondernemersorganisatie van de technologische industrie FME. Zij benadrukken samen met 29 ondertekenaars dat de overheid "onvoldoende beseft dat op korte termijn actie nodig is".

Er wordt daarbij gewezen op de onduidelijkheid die heerst over de doorgang van het Nationaal Groeifonds. In een recent debat van de Tweede Kamer heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, onder druk van de formerende partijen, toegezegd de vierde ronde van het Groeifonds enkele maanden uit te stellen. Met het Groeifonds investeert het kabinet in projecten die bijdragen aan onder meer digitalisering en ontwikkeling van innovatieve technologie voor de gezondheidszorg, onderwijs en energietransitie.

"De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om van Nederland een koploper te maken op het gebied van innovatie. Dit is van wezenlijk belang voor verschillende onderwerpen, zoals zorg en veiligheid. Als we de geldkraan van het Nationaal Groeifonds nu dichtdraaien, dan zijn veel inspanningen voor niets geweest", aldus De Bruijn.

Ook heeft het gevolgen voor strategische afhankelijkheden van Nederland. "Je kunt niet klagen over dat wij steeds afhankelijker worden van het buitenland, onder andere op digitaal vlak, als we zelf de investeringen in kennis en innovatie inperken", zegt De Bruijn verder.

FME-voorzitter Theo Henrar zegt dat om in de toekomst de zorg en politie te kunnen blijven betalen, blijvend moet worden geïnvesteerd in innovatie. "Innovaties van ondernemers zijn nodig om maatschappelijke problemen op te lossen. De overheid geeft aan dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven te willen doen. Deze samenwerking wordt echter onder druk gezet door onduidelijk en onvoorspelbaar gedrag van diezelfde overheid. Snel duidelijkheid over het Groeifonds vermindert het afnemende vertrouwen van ondernemers in de overheid."

Bron: NLdigital

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

166

Gerelateerde artikelen