Het Protocol tot Wijziging van het verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag) kan op instemming van de Tweede Kamer rekenen. Omtzigt (CDA) sprak over een heugelijke dag nu met dit multilaterale verdrag mooie handvatten worden geboden om belastingen die worden opgelegd ook daadwerkelijk te innen. Het uitwisselen van informatie tussen landen is daarbij erg belangrijk.

 

Beperkte betekenis

Staatssecretaris Weekers onderstreepte eveneens het belang van het WABB-verdrag, maar nuanceerde ook de impact. Nederland heeft al veel bilaterale verdragen en TIA's. Daarnaast is er in Europees verband nog de richtlijn voor informatie-uitwisseling. De materiële impact van het WABB verdrag is nu dan ook nog zeer beperkt. Dit wordt anders als er ook ontwikkelingslanden gaan toetreden tot dit verdrag. Nederland heeft volgens de bewindsman dan het juridische instrument om met dat soort landen informatie uit te wisselen. Dat is winst, aldus Weekers. Hij merkte wel op, tot teleurstelling van Bashir (SP), dat er voor automatische gegevensuitwisseling nog wel een Memorandum of Understanding met het betreffende land moet worden gesloten.

Privacy

Kamerleden hadden nog enige vrees over de privacy van door Nederland verstrekte gegevens aan andere landen. De regels over geheimhouding van het om informatie verzoekende land zijn van toepassing. Volgens Weekers moeten landen die willen toetreden tot het WABB- verdrag een questionnaire invullen hoe zij omgaan met ontvangen informatie. Landen die op voorhand onvoldoende waarborgen hebben, kan toetreding tot het verdrag worden geweigerd.

Curaçao en Zwitserland

Omtzigt verbaasde zich nog over de door Nederland gedane informatieverzoeken aan Curaçao en Zwitserland. Het viel het Kamerlid op dat Nederland maar in weinig gevallen antwoord krijgt. Samen met Van Vliet (PVV) diende Omtzigt een motie in om Weekers aan te sporen hier achteraan te gaan. De motie komt, net als het wetsvoorstel met wijziging van het verdrag, volgende week dinsdag in stemming. Weekers beloofde echter al nog deze week bij de twee landen te rappelleren en volgend jaar aan de Kamer te rapporteren hoe deze landen hiermee vervolgens zijn omgegaan.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

2

Gerelateerde artikelen