De Europese btw-regels voor goederen blijven van toepassing in Noord-Ierland maar het verlaat juridisch gezien wel de Douane-Unie van de EU. Dat is het resultaat van de gisteren gesloten Brexit-overeenkomst tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (VK). Noord-Ierland blijft tegelijkertijd deel uitmaken van het btw-gebied van het VK.

De brexitdatum is 31 oktober. Volgens het akkoord verlaten de Britten de EU om 23.00 uur lokale tijd (middernacht in de meeste andere lidstaten, waaronder Nederland). Dan volgt een transitieperiode tot eind 2020 waarin alle EU-regels nog gelden maar Londen niet meer meebeslist over EU-zaken. Het principe-akkoord moet eerst goedgekeurd worden door de 27 andere EU-landen, het Britse parlement en het Europees Parlement. De Britse parlementariërs buigen zich op 19 oktober in een speciale sessie over de brexitdeal van premier Boris Johnson.

HMRC verantwoordelijk voor btw-heffing en -inning

Om een ​​harde grens op het eiland Ierland te voorkomen en tegelijkertijd de integriteit van de interne markt te beschermen, blijven de btw-regels van de EU gelden in Noord-Ierland. Bovendien kunnen btw-vrijstellingen en verlaagde tarieven die in Ierland worden toegepast, ook in Noord-Ierland worden toegepast om concurrentievervalsing op het eiland te voorkomen. Omdat Ierland een Europese uitzondering heeft voor een nultarief wat betreft tamponbelasting, krijgt Noord-Ierland dit nu ook. Daarnaast blijft Noord-Ierland eveneens het VIES-systeem van de EU (het btw-informatie-uitwisselingssysteem) exploiteren en gegevens delen met Ierland en andere lidstaten.

Noord-Ierland zal op meer onderdelen deel blijven uitmaken van de interne markt om een ​​harde grens te voorkomen: wetgeving inzake goederen, sanitaire regels voor veterinaire controles (de "SPS-regels"), regels voor landbouwproductie/marketing, accijns op goederen en de staatssteunregels.

In de onderhandelingen is verder afgesproken dat de Britse belastingdienst, de HMRC, in Noord-Ierland verantwoordelijk blijft voor de toepassing van de btw-wetgeving, inclusief de inning van btw en het vaststellen van btw-tarieven.

Douane-Unie

Afgesproken is nu dat Noord-Ierland juridisch in een douane-unie met Groot-Brittannië blijft, maar in de praktijk de EU-regels voor de handel volgt. Alle goederen die van buiten de EU komen, dus ook uit Engeland, Schotland en Wales, worden in de Noord-Ierse zeehavens en op de vliegvelden door Britse douaniers afgehandeld. Het systeem staat onder toezicht van de EU.

Het douanewetboek van de Unie blijft dus van toepassing op alle goederen die Noord-Ierland binnenkomen. Dit vermijdt douanecontroles en -controles op het eiland Ierland.

Wat de douanerechten betreft, zijn de EU-douanerechten van toepassing op goederen die Noord-Ierland binnenkomen als die goederen het risico lopen de interne markt van de EU binnen te komen. Er zijn echter geen douanerechten verschuldigd als goederen die Noord-Ierland vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk binnenkomen geen risico lopen om de interne markt van de EU binnen te komen.

Voor goederen uit derde landen die niet als dit risico worden beschouwd, zijn de douanerechten die in Noord-Ierland van toepassing zijn dezelfde als in de andere delen van het VK. Het VK kan rechten die volgens het Unierecht zijn geheven, terugbetalen wanneer het VK-recht lager is. Voor een aantal specifieke gevallen, zoals het verplaatsen van persoonlijke eigendommen, zendingen van te verwaarlozen waarde of verzonden door de ene persoon naar de andere, zijn geen rechten verschuldigd.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Europees belastingrecht, Douane, Omzetbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  719
Gerelateerde artikelen