Als een ondernemer na de Brexit geen btw bij de douane wil betalen over goederen aangekocht in het VK, heeft hij vanaf 1 januari 2021 een vergunning artikel 23 OB nodig.

Dat is het onderwerp van een brief die de Belastingdienst in september heeft verstuurd aan ondernemers die in aanmerking komen voor een vergunning en deze nog niet hebben aangevraagd.

In deze brief staat hoe een ondernemer een 'vergunning artikel 23' aanvraagt. Hij hoeft dan geen btw te betalen bij de Douane, maar geeft de te betalen btw over zijn invoer in één keer aan in zijn normale btw-aangifte. Zonder een vergunning artikel 23 moet de ondernemer iedere keer dat hij goederen invoert, aangifte doen en btw betalen bij de Douane.

Vanaf 31 januari 2020 geldt een overgangsperiode, nadat het VK op 31 januari de EU heeft verlaten. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december 2020. De ondernemer kan de vergunning voor de invoer van goederen uit het VK gebruiken na het einde van de overgangsperiode, dus vanaf 1 januari 2021.

Vraag nu de vergunning aan

De ondernemer moet nu de vergunning aanvragen met het aanvraagformulier dat hij bij de brief heeft ontvangen. Het ingevulde formulier  moet vóór 15 oktober 2020 in de retourenveloppe naar de Belastingdienst worden gestuurd.

Let op!
De ingevoerde goederen uit het VK geeft de ondernemer nu nog als verwerving aan in de btw-aangifte bij rubriek 4b. Als het VK géén EU-land meer is, kan dat niet meer. Als de ondernemer een vergunning artikel 23 heeft, vermeldt hij de invoer in de btw-aangifte bij rubriek 4a.

Noord-Ierland

Voor Noord-Ierland geldt in het uittredingsakkoord een aparte regeling. Deze heeft tot gevolg dat de ondernemer voor invoer van goederen uit Noord-Ierland géén vergunning artikel 23 nodig heeft, omdat dit dan na 1 januari 2021 nog als intracommunautair handelsverkeer wordt beschouwd. Gezien de ontwikkelingen in het VK met betrekking tot de positie van Noord-Ierland kan niet uitgesloten worden dat hier wijzigingen in optreden. Dat kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de kwalificatie van de invoer van goederen vanuit Noord-Ierland als intracommunautaire verwerving.

Meer informatie over de Brexit staat op de website van de Belastingdienst en de Douane.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting, Douane

Carrousel: Carrousel

1

Gerelateerde artikelen