In juni, juli of augustus stuurt de Dienst Toeslagen een brief naar mensen met een nieuwe berekening van de huurtoeslag. De huurtoeslag voor 2024 wordt namelijk een beetje hoger vanwege ondersteuning van de koopkracht. Toeslaggerechtigden kunnen maximaal € 36,60 extra huurtoeslag over heel 2024 krijgen.

Verder krijgt de Dienst Toeslagen van veel verhuurders de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2024 door. Die huurverhoging neemt de dienst ook mee in de nieuwe berekening van de huurtoeslag. Belastingadviseurs die toeslagen regelen voor klanten, wordt gevraagd de nieuwe huur door te geven wanneer de verhuurder de nieuwe huur niet doorgeeft aan de dienst. Dit kan voorkomen als iemand huurt van een particuliere verhuurder.

De Dienst Toeslagen betaalt de aangepaste toeslagen uit na verzending van de brieven. De bedragen die iemand de afgelopen maanden te weinig heeft gekregen, krijgt diegene in 1 keer bij de volgende uitbetaling. Daarna is de huurtoeslag elke maand iets hoger. Hoeveel toeslag iemand extra krijgt, hangt bijvoorbeeld af van hoeveel huur diegene betaalt, of de hoogte van het inkomen of dat van de medebewoner(s).

Vanaf 1 juni 2024 is het op de website van de dienst mogelijk om een proefberekening te maken van de nieuwe huurtoeslag in 2024.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

382

Gerelateerde artikelen