Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2013 kwamen berichten in de media aan bod over brievenbusmaatschappijen. Weekers reageerde als door een wesp gestoken. "Ik kom mijn bed niet uit om brievenbusmaatschappijen te faciliteren", liet hij getergd weten. De bewindsman parkeerde het onderwerp tijdelijk, door een brief toe te zeggen. In het debat kwam ook de aftrek van deelnemingsrente aan de orde, hoewel in de voorliggende wetten op dat punt niets wordt voorgesteld.

 

Brievenbusmaatschappijen

Weekers ergert zich aan allerlei constructies om belasting te ontwijken. Tegelijkertijd merkt hij op dat hij zich wel hard wil maken voor reële activiteiten, wat dus altijd balanceren zal zijn. "We moeten geen zaken afbreken die reële activiteiten buiten de deur houden," merkte hij vastberaden op. Het is volgens de bewindsman lastig om op berichten uit de media te reageren, zeker als daar halve waarheden in staan. Verschillende Kamerleden  vielen Weekers aan om zich duidelijk uit te spreken of om een onderzoek te doen. Weekers refereerde aan een gepland algemeen overleg met de Tweede Kamer in januari 2013 over dit onderwerp. Voor die tijd, zo beloofde hij, reageert hij per brief uitgebreid op de berichtgeving. Met inachtneming van de geheimhoudingsplicht, probeert hij daarbij zo concreet mogelijk te zijn.

Onderzoeken

Verder verwees de bewindsman nog naar de OESO die op de eerstvolgende G-20 bijeenkomst met een actieplan zal komen om brievenbusmaatschappijen aan te pakken. Dichter bij huis is Holland Financial Centre (HFC) ook al bezig met een onderzoek naar de meerwaarde van allerlei constructies voor de Nederlandse economie en belastingopbrengst. Dit onderzoek verwacht Weekers ergens in het eerste kwartaal 2013 op zijn bureau te krijgen.

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking deelnemingsrente

De deelnemingsrente kan altijd op warme belangstelling van de Kamer rekenen. Vorige week hield de Kamer nog het voorgehangen Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking deelnemingsrente aan, omdat hier nader naar gekeken moest worden. Weekers zette de Kamer donderdagavond voor het blok. Hij had geen aanvullingen en suggesties vanuit de Kamer vernomen, dus veronderstelde hij dat hij de procedure gewoon kon oppakken om het Uitvoeringsbesluit per 1 januari 2013 inwerking te laten treden. De Tweede Kamer stemde stilzwijgend in.

Initiatiefwet aanpak deelnemingsrente

Van Vliet (PVV) memoreerde nog de aanpassing van de deelnemingsrente in het Wetsvoorstel uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 (UFM 2013). Met een budgettaire opbrengst van 150 miljoen euro is deze aanpassing zijns inziens veel te mager. Hij kreeg bijval van Bashir (SP), met wie hij een jaar geleden al een motie indiende om het "Bosal-gat" volledig te repareren. Beide Kamerleden dienden donderdagavond wederom een motie in om de aftrek deelnemingsrente verder aan te scherpen. Weekers reageerde negatief, wat Van Vliet deed besluiten om dan zelf met een initiatiefwet te komen om de deelnemingsrente in de vennootschapsbelasting verder aan te pakken. Opmerkelijk is de positie van Groot (PvdA). Hij reageerde niet direct op mogelijke verdere aanpassing van de deelnemingsrente, maar bepleitte wel een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen. Het Kamerlid verwacht ook dat de Commissie Van Dijkhuizen in het definitieve rapport aandacht aan deze problematiek zal besteden. De discussie, aldus Groot, zal deze kabinetsperiode dus zeker nog wel worden opgepakt. De gewenste rust op het terrein van de deelnemingsrente zal dus niet lang duren.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Europees belastingrecht, Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Internationaal belastingrecht

3

Gerelateerde artikelen