Werklozen die aan de slag gaan in een sector waar een tekort aan personeel bestaat, kunnen worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering. De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij werkt salaris en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold WW. Daardoor is het voor werkgevers goedkoper om zo iemand in dienst te nemen. De maatregel geldt ook voor werknemers die met ontslag worden bedreigd.

Minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken kondigden de komst van deze 'brug-WW' dinsdag aan in hun begroting voor volgend jaar. Het verbeteren van de werkgelegenheid staat centraal in dat stuk. Weliswaar daalt de werkloosheid, maar ze is nog veel te hoog, schrijven Asscher en Klijnsma. Werkloosheid betekent niet alleen een verlies van inkomen, maar ook van een sociaal netwerk, onderstrepen ze.

De bewindslieden zetten in op scholing, maatregelen voor 50-plussers en extra leerbanen voor jongeren. Verder blijft het lage btw-tarief voor de bouw de eerste helft van 2015 van kracht. Dat moet zorgen voor banen in die sector. Daarnaast worden bedrijven via fiscale weg aangemoedigd laaggeschoold werk terug te halen uit lagelonenlanden.

Asscher en Klijnsma kondigen ook aan dat werkloze ouders 6 in plaats van 3 maanden kinderopvangtoeslag krijgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op het vinden van een nieuwe baan.

Bijna alles wat Asscher en Klijnsma aankondigen, was al eerder bekend gemaakt of lekte onlangs uit. Zo komt er 100 miljoen extra voor het bestrijden van armoede, zijn er met vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt voor 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten en worden de pensioenspelregels strenger.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Prinsjesdag 2014

1

Gerelateerde artikelen