Kandidaat-minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) erkent dat de voorgenomen btw-verhoging op cultuur "pijn kan doen". Hij wil in de uitwerking van de plannen uit het hoofdlijnenakkoord samen met de Tweede Kamer "kijken wat er mogelijk is om ervoor te zorgen dat de culturele sector bloeiend en vitaal blijft". Dat zei Bruins tijdens een hoorzitting in de Kamer.

De nieuwe coalitie wil culturele uitingen onder het hoge btw-tarief (21 procent) brengen in plaats van het lage (9 procent). "Sommige maatregelen kunnen zwaar voelen en zwaar klinken, maar soms gaat het ook maar om 2 of 3 euro erbij", zegt Bruins daarover. Hij wijst erop dat het leven op veel manieren duurder wordt, en dat bijvoorbeeld de gasprijs met wel 50 procent is gestegen.

Daarmee wil Bruins niet "schamper" doen over de btw-verhoging, benadrukt hij. "Voor sommige mensen is dat een hoop geld." Hij wijst erop dat in het coalitieakkoord ook uitzonderingen worden genoemd, zoals bioscopen en dagrecreatie. Hij wil daar naar eigen zeggen verder naar kijken en noemt bijvoorbeeld boeken en kranten "ook belangrijk".

"Cultuur is wat ons land mooi maakt, wat ons maakt tot wie we zijn", zegt Bruins. Hij wil ervoor zorgen "dat alle kinderen en volwassenen in Nederland daarvan kunnen blijven genieten".

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

200

Gerelateerde artikelen