De Europese Gedragscodegroep heeft de Nederlandse innovatiebox goedgekeurd. Met deze goedkeuring is opnieuw vast komen te staan dat de innovatiebox een internationaal aanvaard instrument is om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren.

Dat meldt de Belastingdienst. Het kabinet heeft in het Belastingplan 2017 invulling gegeven aan afspraken die in het kader van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS-)project tegen belastingontwijking van de OESO zijn gemaakt. Naast de OESO ziet ook de Europese Gedragscodegroep toe op naleving van de gemaakte afspraken. Deze groep controleert of belastingmaatregelen niet leiden tot schadelijke belastingconcurrentie.

De goedkeuring door de Europese Gedragscodegroep betekent ook dat biologische gewasbeschermingsmiddelen voortaan onder de innovatiebox vallen. De Tweede Kamer heeft afgelopen najaar opgeroepen biologische gewasbeschermingsmiddelen onder de innovatiebox te brengen en dit te dekken met een verlaging van het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA). Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.
 
De toevoeging van biologische gewasbeschermingsmiddelen wordt vastgesteld met een Koninklijk Besluit dat vandaag is geslagen. Dit besluit regelt ook dat het percentage van de EIA wordt verlaagd. Het percentage van de EIA is vanaf 1 januari 2017 55 procent.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen