Gemeenten kunnen alleen compensatie krijgen bij het btw-compensatiefonds voor inburgeringskosten als een gemeente een wettelijk taak heeft de inburgering te faciliteren én als inburgeraars verplicht zijn mee te doen. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanaf dit jaar ligt de regie van inburgering bij gemeenten.

Wanneer de gemeente geen wettelijke taak heeft of als niet de verplichting bestaat om het inburgeringstraject te volgen, dan komt de btw die drukt op de trajecten niet voor compensatie in aanmerking. Dat geldt ook voor btw die drukt op goederen of diensten die zijn vrijgesteld van btw bij ondernemers. Denk hierbij aan cursussen of opleidingen die de gemeente zelf geeft of zijn ingekocht door de gemeente voor een specifieke groep (asielzoekers).

Aangezien het antwoord dus afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in het individuele geval, kunnen gemeenten, die definitieve rechtszekerheid willen hebben, zich melden bij de voor hen competente belastinginspecteur, aldus de VNG.

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

  282
Gerelateerde artikelen