De Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang wil een betere samenwerking tussen kinderopvang en basisschool. Een van de taaiste knelpunten om te komen tot een effectieve samenwerking is het betalen van btw.

Dat schrijft de Taskforce in het rapport Tijd om door te pakken. De experts van de Taskforce willen dat voortaan de individuele behoeften van ieder kind centraal staan, zodat voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar één ononderbroken ,,ontwikkellijn'' ontstaat. De uiteenlopende beroepskrachten zouden hun kennis moeten bundelen in teams. De consequentie hiervan is dat personeel vaker onderling moet worden ingehuurd.

Doordat zowel de kinderopvang als de basisschool zijn vrijgesteld van btw, komen zij beide niet in aanmerking voor teruggaaf van btw bij het inhuren van personeel bij elkaar. De btw-afdracht van 21 procent werkt kostenverhogend en zorgt voor extra administratieve belasting.
 
Een van de adviezen van de Taskforce is om een interdepartementale werkgroep in te stellen met de ministeries van Financiën, SZW en OCW, die de fiscaal-juridische houdbaarheid moet onderzoeken van de nu in de praktijk gehanteerde modellen voor het omgaan met de btw-problematiek. Verder moet de kennis van de bestaande oplossingen om btw-lasten te voorkomen bij onderlinge inhuur van personeel (zoals modelcontracten voor de kosten voor gemene rekening) eenvoudig toegankelijk worden voor scholen en kinderopvangorganisaties.
 
 

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

1

Gerelateerde artikelen