Gemeenten die een ambtelijke fusie aangaan hoeven niet langer btw te betalen over de diensten van het gezamenlijke ambtenarenapparaat waar zij gebruik van maken.

Dat hebben staatssecretaris Wiebes (Financiën) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer laten weten.
 
De vrijstelling voor het betalen van btw is mogelijk omdat de Europese Commissie zich heeft uitgesproken voor een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan onder meer in Nederland het geval is. Het kabinet benut deze ruimte graag. Dit betekent concreet dat koepelvrijstelling voor de dienstverlening van een fusieorganisatie geldt als de dienst van die fusieorganisatie hoofdzakelijk (voor 70% of meer) wordt gebruikt door de deelnemende gemeenten voor onbelaste overheidsactiviteiten of vrijgestelde activiteiten. Daarmee is de btw-problematiek van gemeentelijke samenwerking in de vorm van een fusieorganisatie vrijwel geheel opgelost.
 

 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen