Door de mogelijke afbouw van de salderingsregeling en stijgende energietarieven wordt het opslaan van eigen opgewekte stroom steeds aantrekkelijker. De belangstelling voor het lokaal opslaan en leveren van zonne-energie door particulieren via een thuisbatterij is daarom groeiende. Ook hier speelt, net als voorheen bij de aanschaf van zonnepanelen, een btw-vraagstuk. Het is niet vanzelfsprekend dat een particulier de btw op een thuisbatterij kan terugvragen, stelt de Belastingdienst. “De btw-aftrek op de thuisbatterij kan niet worden geclaimd, tenzij de particulier gaat handelen in stroom.”

Een thuisbatterij, ook wel thuisaccu genaamd, is een energieopslagtechniek waarmee iemand elektriciteit, opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, tijdelijk kan opslaan in een toestel. Een dergelijke batterij kan nuttig zijn om de met zonnepanelen opgewekte stroom op te slaan en op een later moment zelf te verbruiken. Het bezit van zonnepanelen is overigens geen vereiste om te profiteren van het nut van een thuisbatterij. Iemand kan de thuisbatterij ook gebruiken voor het binnenhalen van goedkope stroom van het energienet, die opslaan en verbruiken als de stroomprijs hoog is. Hoe het ook zij, in deze situaties is btw-ondernemerschap in ieder geval niet aan de orde. Het wordt wat anders als de thuisbatterij energie teruglevert aan het stroomnet.

In tegenstelling tot het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting is iemand voor de omzetbelasting al snel belastingplichtig. De Belastingdienst is van mening dat btw-ondernemerschap bij teruglevering via een thuisbatterij aan het energienet aan voorwaarden is gebonden. Een woordvoerder zegt hierover: “Ook wanneer een particulier al (KOR-)ondernemer is omdat hij met zijn zonnepanelen stroom aan het net levert, betekent dit niet dat de thuisbatterij als ondernemer is gekocht. Alleen als een particulier daadwerkelijk met de thuisbatterij gaat handelen in stroom, kan er sprake zijn van een aanschaf als ondernemer. Om met de thuisbatterij te kunnen handelen in stroom zal een dynamisch energiecontract met een energiemaatschappij en een zogenoemd Energy Management System (EMS) nodig zijn.”

“Btw op thuisbatterijen is eenvoudig terug te vragen door een particulier” werd onlangs bericht op TaxLive, maar dat behoeft dus enige nuancering. Ook als de particulier voor de levering van stroom als btw-ondernemer kwalificeert, maar gebruikmaakt van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) vanwege een eerdere aanschaf van zonnepanelen, kan de btw op de aanschaf van de thuisbatterij niet worden teruggevraagd. “Als de particulier daarentegen geen gebruikmaakt van de KOR – wat vrijwel nooit het geval zal zijn bij particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft – bestaat recht op aftrek van btw indien de thuisbatterij wordt gebruikt om btw-belaste stroom te leveren”, zegt de woordvoerder.

De Belastingdienst wijst er wel op dat de particulier in dat geval btw moet berekenen over de volledige omzet, inclusief privégebruik: “De particulier zal btw moeten voldoen over de (terug)leveringen aan het net en het privégebruik. Alleen als de particulier een afzonderlijke aansluiting heeft voor de thuisbatterij is het aantoonbaar dat de batterij enkel voor de stroomhandel wordt gebruikt en wordt niet voor privégebruik gecorrigeerd”, zo is de opstelling van de fiscus.

‘Traden’

Een belangrijke voorwaarde die de fiscus stelt aan particulieren om de btw op een thuisbatterij terug te kunnen vragen, is zoals eerder gezegd de in- en verkoop van stroom op de energiemarkt. ‘Traden’ wordt dit in vakjargon genoemd. In de praktijk wordt een batterij nagenoeg nooit gebruikt voor het opslaan van overtollige zelf opgewekte energie. Volgens Romano Hagen, btw-specialist van ‘De Centrale’, is er door het salderen namelijk geen enkel (financieel) belang om de batterij zo in te stellen. “Degene die nu een batterij koopt, gebruikt die nagenoeg altijd om te handelen en zo rendement te behalen. Bovendien is de meest recente ontwikkeling dat de batterij wordt gebruikt om de onbalans op het elektriciteitsnetwerk te verhelpen. Daarmee is een extra mogelijkheid toegevoegd om met een batterij omzet te genereren”, aldus Hagen.

In Nederland is iemand ondernemer voor de btw, wanneer diegene met regelmaat een dienst of goed levert waar een vergoeding voor wordt ontvangen. In de Wet omzetbelasting is bepaald dat het leveren van elektriciteit als een ‘goed’ moet worden gezien. Bij traden moet dus in principe periodiek btw-aangifte worden gedaan.

Volgens Hagen liggen er voor KOR-ondernemers met een eerdere aanschaf van zonnepanelen wel degelijk mogelijkheden. “Ook die groep kan de btw op een thuisbatterij terugkrijgen, maar daartoe moeten wel enkele zaken vóóraf geregeld worden. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn wanneer de partner de thuisbatterij koopt omdat die partner nog niet in aanraking is geweest met btw-plichten. Dan dient wel het aankoopcontract van de thuisbatterij en het energiecontract op naam van de partner te staan.” En net als in het verleden bij zonnepaneeleigenaars, kan volgens Hagen na het aanschafjaar van een thuisbatterij een beroep worden gedaan op de KOR en hoeft de particulier na het aanschafjaar van de batterij geen btw af te dragen.

De btw-specialist waarschuwt aspirant-kopers van een thuisbatterij dat overleg met een installateur vóóraf erg belangrijk is voor de btw-aftrek. “Niet bij alle merken thuisbatterijen is het namelijk mogelijk om te handelen op de energiemarkt. Dat verschilt per fabrikant en leverancier.” Hagen zegt daarom per merk in overleg te gaan met de Belastingdienst om te bepalen met welk merk batterij en software daadwerkelijk in energie kan worden gehandeld zodat er duidelijkheid is voor zowel de koper, installateur en de Belastingdienst. “Ik hoop op centrale afspraken met de Belastingdienst die gelden voor het hele land. Dat heeft voordelen voor iedereen. Zeker voor de medewerkers bij de Belastingdienst die de aanvragen in behandeling hebben.”

Volgens de specialist kan misschien wel 90 procent van de particulieren die een thuisbatterij koopt, de btw terugvragen. “Om teleurstelling achteraf te voorkomen, is het cruciaal om de btw-teruggave vooraf te controleren en te organiseren.”

Bron: Gé Konings -- Joël Beckker

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

Focus: Focus

2738

Gerelateerde artikelen