Chiropractoren kunnen gebruikmaken van de vrijstelling voor btw voor gezondheidskundige diensten. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad.
De branchevereniging NCA is inmiddels op de hoogte gesteld van deze beslissing. De Belastingdienst is nog in overleg met enkele andere brancheverenigingen over de gevolgen van deze uitspraak.

Waarvoor geldt de btw-vrijstelling?

De btw-vrijstelling geldt voor gezondheidskundige verzorging door beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG  vallen. Beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, kunnen vanaf 27 maart 2015 (de datum van de uitspraak van de Hoge Raad) dezelfde btw-vrijstelling gebruiken als zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die wel onder de Wet BIG vallen.
 
Zodra de Belastingdienst het overleg met de brancheverenigingen heeft afgerond, wordt de uitkomst daarvan gepubliceerd.
 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen