Medische diensten aan ziekenhuizen die operatieassistenten en anesthesie-verpleegkundigen niet in loondienst maar als zelfstandig ondernemer verrichten, zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw). Dat oordeelt de Hoge Raad vrijdag in twee uitspraken.
In beide zaken worden op basis van overeenkomsten met ziekenhuizen medische diensten verricht. Een zaak gaat over de diensten door een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) en de andere over maten in een maatschap. Zij verlenen hun diensten niet in loondienst, maar als ondernemer voor de btw tegen vergoeding. Het gaat om de werkzaamheden van een operatieassistent respectievelijk anesthesie-verpleegkundige. De werkzaamheden worden in het ziekenhuis verricht. 
 
De Hoge Raad oordeelt dat zowel gezien vanuit de patiënten als vanuit de ziekenhuizen sprake is van het geven van ‘medische verzorging' in de zin van de nationale en Europese btw-wetgeving en dat de diensten daarom zijn vrijgesteld van btw.
 
Aan het oordeel dat de vrijstelling van omzetbelasting van toepassing is, staat niet in de weg dat de desbetreffende operatieassistent of anesthesie-verpleegkundige onder de leiding staat van een chirurg dan wel anesthesioloog van het ziekenhuis, en ook niet dat de eindverantwoordelijkheid voor de medische behandeling berust bij deze specialisten of dat instructies van hen moeten worden opgevolgd. Dat de in het ziekenhuis geldende regels moeten worden gevolgd en dat er, behalve in geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid, geen aansprakelijkheid bestaat voor schade die voortvloeit uit het verrichten van de werkzaamheden, doet evenmin eraan af dat de diensten zijn vrijgesteld van btw.

Bron: Hoge Raad

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

0

Gerelateerde artikelen