Het besluit Medische vrijstellingen van 24 februari is per 21 mei aangepast. De aanpassingen verduidelijken de juiste toepassing van de vrijstelling.

 

De behandelend arts of een andere medische beroepsbeoefenaar beslist of de medische behandeling een therapeutisch doel heeft.
 
Als er een therapeutisch doel is voor de medische handeling geldt een vrijstelling voor de btw. Als er geen therapeutisch doel is, dan is de dienst belast. Bijvoorbeeld bij DNA-onderzoek om biologische verwantschap vast te stellen, of een lijkschouwing door een forensisch arts.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

4

Gerelateerde artikelen