Vanaf 1 oktober 2023 handelt het Bureau Erfrecht in Utrecht alle erfrechtzaken in Midden-Nederland af. Het gaat om zowel de administratie als de inhoudelijke behandeling.

Het oprichten van het bureau zorgt ervoor dat de rechtbank kennis, expertise en verantwoordelijkheid bij één team onderbrengt. De verwachting is dat zaken daardoor sneller kunnen worden afgedaan en de specialistische kennis voor dit soort zaken verhoogd wordt.

De locaties voor inhoudelijke behandeling op zitting blijven ongewijzigd: Utrecht en Lelystad. Bureau Erfrecht beheert ook het boedelregister. De werkwijze voor kort gedingen gerelateerd aan erfrecht blijft eveneens ongewijzigd.

Door de concentratie op 1 plek worden er vanaf 1 oktober 2023 geen erfrechtzaken meer geregistreerd in Lelystad. Post kan gericht worden aan Rechtbank Midden-Nederland, Bureau Erfrecht (locatie Utrecht).

Bron: Rechtbank Midden-Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Erfrecht, Schenk- en erfbelasting

672

Gerelateerde artikelen