In een persbericht van 20 november 2013 heeft de Kamer van Koophandel (hierna: "KvK") laten weten vanwege de reorganisatie van de KvK per 1 januari 2014 te stoppen met het benoemen van arbiters en deskundigen. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor uw overeenkomsten of algemene voorwaarden.
Het komt vaak voor dat partijen overeenkomen dat geschilbeslechting zal geschieden door middel van arbitrage of bindend advies en dat partijen de KvK zullen vragen om een onafhankelijke arbiter of deskundige te benoemen. Omdat de KvK per 1 januari 2014 stopt met het benoemen van arbiters en deskundigen en er reeds vanaf 1 oktober 2013 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen, adviseert de KvK om bij nieuwe overeenkomsten of bij aanpassing van bestaande overeenkomsten niet meer de optie van arbitrage via de KvK op te nemen.
 
Op grond van het voorgaande is het daarom zinvol om uw huidige overeenkomsten en/of algemene voorwaarden te controleren op dergelijke bepalingen. Indien in een reeds gesloten overeenkomst wordt verwezen naar benoeming door de KvK zullen partijen er verstandig aan doen met elkaar in overleg te treden over de wijze van benoeming van de arbiter of deskundige, nu de KvK hiermee stopt. Het verdient aanbeveling om hierover aanvullende afspraken te maken. Zodoende wordt voorkomen dat (een van de) partijen alsnog de gang naar de rechter (kan) kunnen maken.
 

Bron: Buren

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Diversen, Civiel recht algemeen

9

Gerelateerde artikelen