De werkgeversorganisatie LTO Nederland heeft met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een nieuw akkoord gesloten voor het gebruik van de cafetariaregeling.
Het financiële voordeel van de cafetariaregeling kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten. De nieuwe afspraken gelden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen tot en met 31 december 2018 en zijn alleen gemaakt voor de leden van ZLTO, LLTB, LTO Noord, LTO Glaskracht Nederland, NFO en KAVB. Niet-leden kunnen zelf afspraken met de Belastingdienst maken.

Cafetariaregeling

De nieuwe afspraken bevatten onder meer een regeling voor buitenlandse werknemers, die tijdelijk (maximaal 9 maanden) in Nederland komen werken. Zij kunnen de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud met de cafetariaregeling gunstig verrekenen met overuren. De werknemer betaalt door deze regeling minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. Daarnaast hoeft de werkgever minder sociale premies en belastingen af te dragen over de gemaakte overuren. De hoogte van de extra kosten bepaalt hoeveel overuren kunnen worden uitgeruild zonder dat premies en sociale lasten worden afgedragen.
 
Meer details over de gemaakte afspraken is te lezen in de brochure op www.werkgeverslijn.nl. Op deze website staan ook voorbeelden van arbeidsovereenkomsten waarin de afspraken zijn verwerkt.
 

Bron: LTO Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Agro

1

Gerelateerde artikelen