Één op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) had in 2014 Verklaring Arbeidsrelatie van winst uit onderneming (VAR-wuo). In de bouw is het aandeel ruim de helft en in de ICT en zakelijke dienstverlening ontving ruim een derde van de zzp'ers een VAR-wuo van de Belastingdienst. Dat heeft CBS berekend.
Het aandeel zzp'ers met een VAR-wuo was in 2011 17 procent en nam toe tot 20 procent in 2014, oftewel 278 duizend mensen. Het gaat zowel om zzp'ers voor wie hun onderneming de belangrijkste inkomstenbron is als om degenen die hun hoofdinkomen op een andere manier verdienen, bijvoorbeeld in loondienst.

Naast de VAR-wuo verleende de Belastingdienst aan 44 duizend zzp'ers een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). Wanneer een bedrijf een zzp'er met een VAR-row inhuurt kan het worden aangeslagen voor loonheffingen. Het aandeel zzp'ers met een VAR-row nam tussen 2011 en 2014 iets af.

De bedrijfstak met het hoogste aandeel zzp'ers met een VAR-wuo is de bouw. Daar had 54 procent in 2014 een dergelijke verklaring van de Belastingdienst. In de informatie- en communicatiebranche had 38 procent van de zzp'ers een VAR-wuo en in de zakelijke dienstverlening 36 procent.

 
Wanneer we iets meer inzoomen zien we bij de bedrijfstak grond-, water en wegenbouw het grootste aandeel zzp'ers met een VAR-wuo (70 procent), gevolgd door post en koeriers (58 procent). Ook valt het hoge aandeel VAR-wuo op bij zelfstandigen bij de productie en distributie van films en televisieprogramma´s (56 procent).
 
Van de zzp'ers van Bulgaarse herkomst heeft 56 procent een VAR-wuo. Ook Poolse zzp'ers hebben relatief vaak een VAR-wuo (42 procent). Dit hangt samen met het feit dat ongeveer de helft van deze Bulgaarse en Poolse zzp'ers werkzaam is in de bouw.
 

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen