Gemeenten hebben voor volgend jaar begroot 9,4 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen. De drie omvangrijkste gemeentelijke heffingen zijn de onroerendezaakbelasting (ozb), de riool- en de afvalstoffenheffing, samen goed voor ruim 7,1 miljard euro. Dit meldt CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2017.
De opbrengst van de ozb stijgt in 2017 met 2,5 procent tot 3,9 miljard euro, de kleinste stijging sinds de afschaffing van het gebruikersdeel woningen van de ozb in 2006. Van de opbrengst van de ozb heeft 52,5 procent (2,0 miljard euro) betrekking op woningen en 47,5 procent (1,8 miljard euro) op niet-woningen. Ook de rioolheffing gaat relatief weinig omhoog met 1,0 procent, de laagste stijging in meer dan 25 jaar. De begrote opbrengst aan afvalstoffenheffingen daalt in 2017 verder met 0,7 procent tot 1,7 miljard euro. Verlaging van de verwerkingskosten leidt tot lagere tarieven, waardoor de opbrengst van de afvalstoffenheffingen al enige jaren licht daalt.

Belasting voor gebruik openbare grond stijgt het meest

Van de kleinere belastingen die gemeenten heffen stijgt de zogeheten precariobelasting met 14,4 procent het meest. Precariobelasting wordt specifiek geheven voor het gebruik van openbare grond zoals bijvoorbeeld voor het plaatsen van bijvoorbeeld terrassen, luifels, lichtreclames, vlaggen, kabels en leidingen, en komt in 2017 uit op ruim 238 miljoen euro. Vorig jaar steeg deze belasting al met ruim 32 procent. De stijging in de opbrengst van de precariobelasting komt vooral doordat meer gemeenten deze belasting heffen op ondergrondse kabels en leidingen, en doordat sommige gemeenten de tarieven hebben verhoogd.
 
Voor de inkomsten uit toeristenbelasting, eveneens een in omvang kleinere heffing, verwachten gemeenten voor 2017 een stijging van 13,3 procent tot 217 miljoen euro. In 2016 steeg de opbrengst met 8,6 procent.
 
 

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen