In 2015 verwachten gemeenten 8,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 1,9 procent meer dan in 2014. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de onroerendzaakbelasting (ozb) het meest, gevolgd door de rioolheffingen. De begrote opbrengst van de reinigingsheffingen daalt licht. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Geringe toename onroerendezaakbelasting

De opbrengst van de ozb, die de gemeenten vrij kunnen besteden groeit in 2015 naar verwachting met 3,3 procent. Dit is een relatief geringe toename, de afgelopen vijf jaar was de gemiddelde stijging van de ozb 4,2 procent.
 
De rioolheffingen brengen in 2015 naar verwachting 1,5 miljard euro op. Dit is 2,4 procent meer dan in 2014. Bij de reinigingsheffingen begroten gemeenten een daling van 1,1 procent. Ook in 2014 daalde de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen, en wel met 1,3 procent. Bij de riool- en reinigingsheffingen mogen gemeenten niet meer heffen dan de begrote kosten.

Opbrengst precariobelasting stijgt sterk

Van de kleinere gemeentelijke belastingen stijgt de precariobelasting in 2015 het meest: 16,4 procent. Dit is een belasting die een gemeente kan heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de gemeentegrond. Deze stijging is in lijn met de gemiddelde opbrengststijging van 12,0 procent per jaar in de jaren 2012–2014. De forse toename hangt vooral samen met de groei van het aantal gemeenten dat precariobelasting heft op ondergrondse kabels en leidingen of de tarieven hiervan verhoogt.
 

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen