De opbrengst van de toeristenbelasting groeit voor gemeenten in 2016 naar verwachting met 8,6 procent tot 188,6 miljoen euro. Deze groei komt voor het grootste deel op conto van Amsterdam. De hoofdstad laat de andere gemeenten bij de inning van toeristenbelasting ver achter zich. Met 46,4 miljoen euro incasseert Amsterdam bijna een kwart van de in gemeenten geïnde toeristenbelasting. Dit meldt CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen 2016.

Hoogste opbrengst in Amsterdam

Amsterdam verwacht in 2016 meer dan 46 miljoen euro aan toeristenbelasting te innen, een groei van 25 procent ten opzichte van 2015. Amsterdam heeft in 2015 beleid ontwikkeld om de inning van toeristenbelasting over online verhuur en boeking van privé-accommodaties te verbeteren. De gevolgen van dit beleid waren nog niet in de initiële begroting voor 2015 opgenomen. De toeristenbelasting maakt in 2016 bijna 8 procent uit van de gemeentelijke heffingen van Amsterdam.
In de andere drie grote gemeenten ligt de opbrengst aan toeristenbelasting aanzienlijk lager dan in Amsterdam. Den Haag, Rotterdam en Utrecht verwachten in 2016 respectievelijk 6,2 miljoen, 3,6 miljoen en 1,6 miljoen euro aan toeristenbelasting te innen. Het aandeel van de toeristenbelasting in de totale gemeentelijke heffingen ligt in Den Haag, Rotterdam en Utrecht ook lager. Amsterdam kent meer dan drie keer zoveel hotelovernachtingen als de drie andere grote gemeenten bij elkaar.

Toeristenbelasting relatief belangrijke inkomstenbron voor de Waddeneilanden

Gemiddeld halen gemeenten iets meer dan 2 procent van hun heffingsinkomsten uit toeristenbelasting. Voor de Waddeneilanden ligt dit percentage aanmerkelijk hoger. De toeristenbelasting is daar goed voor 30 procent (Texel met 4,4 miljoen euro aan inkomsten toeristenbelasting) tot 45 procent (Vlieland met 1,2 miljoen aan inkomsten toeristenbelasting) van de totale inkomsten uit heffingen.

Niet alle gemeenten heffen toeristenbelasting

Van de 390 gemeenten in 2016 verwachten 304 gemeenten toeristenbelasting te innen. Daarmee heft 78 procent van de Nederlandse gemeenten deze belasting.
 
Opbrengst toeristenbelasting
 
 

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen