De overheidsinkomsten namen in het eerste halfjaar van 2014 met 0,6 miljard euro licht af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven stegen in het eerste halfjaar met 4,5 miljard euro. Het overheidstekort kwam daardoor in het eerste halfjaar van 2014 uit op 9,4 miljard euro. Dit is 5,1 miljard hoger dan het eerste halfjaar van 2013. Deze toename komt vooral doordat de opbrengsten van de telecomfrequentieveiling van begin 2013 nu wegvallen. Hiermee komt de tussenstand van het overheidstekort in de periode juli 2013 tot en met juni 2014 op 3,0 procent van het bbp. Eind maart 2015 maakt het CBS het tekort bekend over heel 2014. Dat jaarcijfer is bepalend voor het voldoen aan de EMU-norm.

Inkomsten licht afgenomen door lagere aardgas- en dividendopbrengsten

De overheidsinkomsten daalden in het eerste halfjaar met 0,6 miljard euro licht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De inkomstendaling  door lagere aardgasbaten en dividendopbrengsten bedroeg 3,7 miljard euro. De ontvangsten uit belastingen en sociale premies stegen met 3,3 miljard euro. De opbrengsten uit de btw, vennootschapsbelasting en de dividendbelasting namen sterk toe. De invoering van de verhuurderheffing en de eenmalige resolutieheffing voor banken in 2014 leidde ook tot extra inkomsten.

Uitgaven hoger

De overheidsuitgaven liggen 4,5 miljard euro hoger in de eerste helft van 2014. Dit komt vooral door de eenmalige opbrengsten van 3,8 miljard euro uit de telecomfrequentieveiling in 2013 die conform internationale afspraak als een negatieve uitgave zijn geboekt. De uitgaven zijn, zonder dit eenmalige effect, sinds 2010 vrijwel stabiel.

Overheidsschuld

De overheidsschuld kwam aan het eind van het tweede kwartaal uit op bijna 450 miljard euro. Dit komt overeen met 69,6 procent van het bbp.
 
 

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen