De gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari 2014 is met ruim vijf procent gedaald vergeleken met 2013. De gemiddelde woningwaarde bedraagt nu 211 duizend euro en ligt daarmee onder het niveau van 2007.

WOZ-waarde fors gedaald in 2013

De WOZ-waarde was in 2010 het hoogst, met gemiddeld 242 duizend euro per woning. Daarna begon de WOZ-waarde te dalen; in 2013 was met 5,4 procent de daling het grootst. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen ligt nu net onder het niveau van 2007.

Grote regionale verschillen

In de provincie Utrecht is de gemiddelde WOZ-waarde met 249 duizend euro het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 235 duizend euro en 232 duizend euro. De provincie Groningen kent de laagste gemiddelde woningwaarde (159 duizend euro). De daling van de WOZ-waarde was het sterkst in Friesland met 6,6 procent en in Zeeland het minst met 1,1 procent.
 
Op gemeenteniveau zijn de verschillen nog groter. In Bloemendaal, Laren en Blaricum is de gemiddelde woningwaarde met meer dan 500 duizend euro het hoogst en in Heerlen met 123 duizend euro het laagst. Van de tien gemeenten met de laagste WOZ-waarde liggen er vijf in de provincie Groningen en drie in Limburg.

WOZ-waarde volgt de huizenprijs

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkelingvan bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen die op 1 januari van een jaar aanwezig zijn in de woningvoorraad, worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen waren in 2008 het hoogst, daarna is de daling ingezet. De WOZ-waarde nam in 2009 nog toe en daalde vanaf 2010. De prijzen van bestaande koopwoningen daalden het sterkst in 2012, gevolgd door de grootste daling van de WOZ-waarde een jaar later. Eind augustus berichtte het CBS dat de prijzen van koopwoningen inmiddels al vier maanden achter elkaar stijgen.    
 
De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen zijn, los van het verschil in peilmoment, niet helemaal gelijk. Dit heeft meerdere redenen. Bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen in de woningvoorraad meegenomen, dus ook huurwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een positief effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.
 
CBS bericht
 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Waardering onroerende zaken

0

Gerelateerde artikelen