Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zij vinden zo'n verzekering veelal te duur. Een kwart van de zelfstandigen heeft geen pensioenvoorziening getroffen. Ook daar is de meest genoemde reden dat zij het niet kunnen betalen.
Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 6000 zelfstandig ondernemers, waarvan TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de resultaten dinsdag hebben gepubliceerd. Het aantal verzekerden is daarmee verder afgenomen ten opzichte van 2014, al gaat die daling wel minder hard dan tijdens de crisisjaren. In tegenstelling tot werknemers, zijn zelfstandigen niet verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
 
Vakbond FNV noemt de cijfers zorgwekkend. ,,De race naar beneden heeft ook onder zelfstandigen hard toegeslagen'', aldus vicevoorzitter Mariëtte Patijn. ,,Zij hebben de laatste jaren flink moeten inleveren en dat is nog lang niet hersteld.'' FNV wil dat zelfstandigen hogere tarieven krijgen, met daarbovenop de kosten van arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen.
 
Uit de cijfers blijkt wel dat zzp'ers vaker positief zijn over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Toch bestempelt nog altijd minder dan de helft (47 procent) de financiële situatie van de onderneming als goed tot zeer goed. Bijna een kwart van de kleine zelfstandigen geeft aan er financieel matig tot slecht voor te staan.
 
Bijna twee derde van de zzp'ers geeft aan in beperkte mate (tot 40 procent van de omzet) afhankelijk te zijn van één klant. Circa 12 procent haalt 60 tot 90 procent van de inkomsten bij één opdrachtgever en ruim 8 procent is vrijwel volledig afhankelijk van één afnemer.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

0

Gerelateerde artikelen