Ondernemers in het klein- en middenbedrijf moeten wat het CDA betreft makkelijker financiële hulp kunnen krijgen van mensen in hun omgeving of (oud-)ondernemers. De MKB-bedrijven kunnen met dat geld hun vermogenspositie versterken, die door de crisis is verzwakt. De geldgever zou over deze lening een fiscale vrijstelling moeten krijgen en het geld bij een verlies als aftrekpost moeten kunnen opvoeren.
Het CDA heeft daarover zondag vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Een soortgelijke regeling bestond tot voor kort als Tante Agaath-regeling. Die was gericht op familie of anderen die startende bedrijven op weg wilden helpen met een voor het bedrijf gunstige lening als financiële injectie.
 
Een betere kapitaalpositie is hard nodig omdat banken zich nu laten weerhouden om kredieten te verstrekken aan het MKB, aldus CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. ,,De Europese Centrale Bank stelt honderden miljarden euro beschikbaar aan banken om kredieten te kunnen verstrekken, maar het komt niet bij de bedrijven terecht. De banken hebben een eigen balansprobleem en ze vinden het risico van deze bedrijven te groot.'' Hij wijst erop dat het MKB juist voor veel werkgelegenheid zorgt.
 
Veel kapitaal van het MKB zit vast in vastgoed en ook dat is de afgelopen jaren in waarde gedaald. Daarom moet het kabinet meer doen om de kapitaalpositie te verbeteren, vindt Van Hijum. Wat hem betreft wordt het een tijdelijke regeling ,,om meer vet op de botten te krijgen''. De oude regeling is afgeschaft bij de vereenvoudiging van het fiscaal stelsel.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2014

0

Gerelateerde artikelen