Onder duidelijke aanvoering van het CDA dwingt de Eerste Kamer het kabinet om de verhuurderheffing alleen voor volgend jaar in te voeren. Essers (CDA) heeft hiertoe een motie ingediend welke door een zeer ruime Kamermeerderheid is aangenomen. Bij novelle moet de verhuurderheffing voor 2013 worden losgeknipt van het wetsvoorstel wat nu ook nog voorziet in een verhuurderheffing voor de jaren nadien. Deze knip biedt vervolgens de mogelijkheid om komend jaar te bezien hoe de heffing vanaf 2014 vorm zou moeten krijgen, waarbij het kabinet dan wel weer een nieuwe wet zal moeten indienen. De stemming over de verhuurderheffing is aangehouden.

 

Novelle

De Eerste Kamer heeft geen recht van amendement en kan een wet dus enkel aannemen of verwerpen. De verhuurderheffing vloeit voort uit het Lenteakkoord van VVD-CDA-D66-CU-GroenLinks en kent voor 2013 een opbrengst van € 50 mln., welke in de jaren vanaf 2014 zou oplopen naar € 800 mln. In het Regeerakkoord is zelfs het voornemen opgenomen om de heffing vanaf 2014 stapsgewijs te verhogen tot uiteindelijk een opbrengst van € 2 mld. De eerste verhoging naar € 800 mln. is echter toch al een brug te ver gebleken in de Eerste Kamer waar de coalitie geen meerderheid heeft. In de wandelgangen is dinsdag nog koortsachtig overleg gevoerd tussen coalitiepartijen VVD en PvdA met het CDA, zodat de verhuurderheffing niet meteen  al helemaal van tafel zou gaan. De coalitiepartijen leken uiteindelijk knarsetandend de wens van het CDA te honoreren, terwijl die partij nog wel degelijk medeondertekenaar was van het Lenteakkoord. Ook minister Blok voor Wonen en Rijksdienst was in eerste instantie niet gecharmeerd van het voornemen van de christendemocraten, wat volgens hem weer tot meer onzekerheid en onduidelijkheid zou leiden. In tweede termijn bond de bewindsman echter in. Hij gaf eveneens aan om 2013 te zullen benutten om de alternatieven en knelpunten nog eens goed tegen het licht te houden.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2012

3

Gerelateerde artikelen