Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft aangepaste versies gepubliceerd van twee handreikingen: de Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer en de Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding".

In de Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer bleek de tekst omtrent een periodiek verrekenbeding niet juist te zijn. Dit is in de nieuwe versie aangepast.

In de nieuwe versie van de Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" zijn de voorwaarden van de tijdelijke drempelvrijstelling verduidelijkt.

Tot slot is V&A 05-006 uitgebreid met een tweetal aandachtspunten en een link naar de Handreiking inhaal en inkoop van pensioenen.

Bron: CAP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Premieheffing, Pensioenen

  243
Gerelateerde artikelen