De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing) en heeft daarom een centraal adres ingesteld.

Net als in 2013 kunnen werkgevers hun bezwaar sturen naar:
Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC Heerlen

Bezwaar aanhouden

Het is ook dit jaar weer mogelijk om het bezwaar te laten aanhouden door de Belastingdienst. Het bezwaar wordt aangehouden totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld in een aantal proefprocedures. Daarna handelt de Belastingdienst het bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

Proefprocedure?

Een werkgever die denkt dat zijn zaak in aanmerking komt voor een proefprocedure, kan een brief sturen naar het hierboven vermelde adres. Vermeld in de brief in ieder geval het loonheffingennummer en telefoonnummer. De Belastingdienst neemt contact op met de werkgever.

Bezwaar direct laten afhandelen

Zonder toestemming van de werkgever voor aanhouden, handelt de Belastingdienst het bezwaar direct af. De Belastingdienst stuurt in dat geval een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren de Belastingdienst proefprocedures gaat voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van een bezwaar staan ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst. De werkgever kan een voorbeeld van de brief en de vaststellingsovereenkomst downloaden ter informatie (het is niet de bedoeling dat deze wordt opgestuurd).

Als de werkgever kiest voor het aanhouden van zijn bezwaar, stuurt hij binnen 4 weken na de datum op de brief de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar de Belastingdiesnt terug. Kiest de werkgever niet voor aanhouden, dan ondertekent hij de Belastingdienstbrief en stuurt hij deze binnen 4 weken na de datum op de brief terug. De Belastingdienst neemt het bezwaar dan verder in behandeling.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen