De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,6 procent. Dat is een kleinere stijging dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie (0,9 procent) is sprake van een lichte daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.
COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 36 grote gemeenten, waar
38 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle
afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Decentralisaties drijven lasten niet op

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld
met 4 euro (0,6 procent) tot 679 euro per meerpersoonshuishouden per jaar. Als rekening wordt gehouden met inflatie (0,9 procent) is sprake van een lichte daling. 
Het is niet vanzelfsprekend dat de stijging van de lokale lasten zo beperkt is. Gemeenten
kregen er immers grote taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk (de drie
decentralisaties). Gemeenten ontvangen hiervoor aanzienlijk minder geld dan het rijk en de
provincies er vroeger voor nodig hadden. Maar dit leidt dus in 2016 opnieuw niet tot een
grote lastenstijging bij de grote gemeenten.

Lasten Venlo meest omlaag

‘s-Gravenhage heeft de laagste woonlasten (547 euro), buurgemeente Delft de hoogste
(820 euro). Maar liefst dertien gemeenten verlagen hun woonlasten, Venlo het meest (met
2,0 procent). In Amersfoort stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens het
sterkst (9,8 procent).

Rioolheffing stijgt procentueel het meest

De gemiddelde rioolheffing stijgt met 1,9 procent (3 euro) het sterkst. Deze stijging is
echter in het verleden vaak hoger geweest. Amersfoort verhoogt de rioolheffing in
procenten het meest (8,6 procent). Apeldoorn verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 9,3
procent).
Eénpersoonshuishoudens betalen het minst in Leiden (66 euro, de rioolheffing dekt in deze
gemeente niet alle rioleringskosten) en meerpersoonshuishoudens betalen het minst in
Zwolle. Zaanstad heeft voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens het hoogste
riooltarief (280 euro).

Stijging ozb 1,5 procent

Huiseigenaren betalen in 2016 gemiddeld 233 euro aan ozb. Dat is 1,5 procent meer dan
vorig jaar. De stijging loopt uiteen van een daling met 2,9 procent in Alkmaar tot een
stijging met 10,8 procent in Amersfoort. Het ozb-tarief is een percentage van de wozwaarde.
Om gemeenten te vergelijken gaan we uit van de gemiddelde woz-waarde in
iedere gemeente. In 's-Gravenhage betalen huishoudens het minst (126 euro), in Nijmegen
het meest (485 euro).

Afvalstoffenheffing daalt gemiddeld

De gemiddelde afvalstoffenheffing is met 283 euro 0,8 procent lager dan vorig jaar. Met
deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen dekt minder dan
40 procent van de kosten uit de afvalstoffenheffing en is daardoor het goedkoopst (95
euro), Rotterdam (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (347 euro). 

 

 

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen