In 2013 heeft de commissie Jansen advies uitgebracht over de gemeentelijke herindeling in Groningen. De commissie adviseerde onder meer om in Noord-Groningen twee gemeenten te vormen: het Hoogeland (Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum) en Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl en Loppersum met de Eemshaven). De zeven betrokken gemeenten overwegen andere fusies. Het voornaamste alternatief is om te fuseren tot één gemeente.
Voor de betrokken gemeenten is het van belang om, voor zover mogelijk, inzicht te krijgen in de gevolgen van herindeling. Herindelingen hebben op veel terreinen consequenties. Eén van die terreinen is de lastendruk voor de inwoners. COELO onderzocht welke gevolgen van de verschillende voorstellen tot herindeling hebben voor de opbrengsten uit de gemeentelijke belastingen en heffingen en de lastendruk voor huishoudens. Het rapport vindt u hier.
 

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen