Huishoudens betalen in 2015 gemiddeld 12 euro meer voor de gemeentelijke woonlasten dan in 2014. Huishoudens betalen in 2015 gemiddeld 1,7 procent meer dan vorig jaar. Dat is een beperkte stijging. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Huishoudens betalen in 2015 gemiddeld 1,7 procent meer dan vorig jaar. Die stijging ligt iets boven de inflatie (die is ongeveer 1,0 procent). Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens dit jaar 716 euro aan hun gemeente. Aalten is het goedkoopst met 520 euro, Blaricum het duurst met 1.198 euro.

Ozb

Gemiddeld betaalt een huishouden 263 euro aan ozb, 7 euro meer dan vorig jaar. Alleen eigenaren van woningen betalen ozb, huurders niet. Inwoners van Texel betalen het minst (gemiddeld 118 euro), in Blaricum betalen inwoners het meest (688 euro). Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt met 2,8 procent. De stijging is met 44 procent het sterkst in Muiden, dat dit jaar de artikel 12-status aanvraagt. Dat betekent dat de gemeente in financiële problemen verkeert en extra bijstand vraagt. Om steun te krijgen moet de gemeente eerst de ozb-tarieven flink verhogen. Hardinxveld-Giessendam is een gemeente waar het ozb-tarief daalt (11 procent). In deze gemeente was de opbrengst uit de ozb in 2014 hoger dan verwacht. Dit geld wordt nu teruggegeven aan de belastingbetaler.

Macronorm ozb overschreden

Elke gemeente mag de ozb-tarieven zo hoog maken als zij wil. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de Rijksoverheid een afspraak gemaakt over de maximale stijging van de landelijke ozb-opbrengst. Dit heet de macronorm. De ozb-opbrengst stijgt dit jaar sterker dan deze norm. Gemeenten halen 44 miljoen euro meer binnen dan afgesproken. De vraag is of dat erg is. De ozb is een kleine belasting, goed voor niet meer dan 1,6 procent van de landelijke belastingopbrengst. Door de overschrijding van de macronorm stijgt de totale belastingopbrengst in Nederland met slechts 0,0183 procent meer dan de bedoeling was.

Afvalstoffenheffing

Dit jaar stijgt de afvalstoffenheffing met gemiddeld 0,6 procent (1,47 euro). Dat is minder dan de inflatie. Gemiddeld betalen huishoudens 263 euro aan afvalstoffenheffing. De ontwikkeling verschilt per gemeente. In Muiden daalt het tarief met 18 procent het meest. Muiden heeft geld terugontvangen van de afvalinzamelaar. Dit geld wordt teruggesluisd naar de burgers. De stijging is in Eemsmond het hoogst (71 procent). Toch is het tarief in Eemsmond nog steeds het laagst. Een meerpersoonshuishouden betaalt 82 euro. Dat komt doordat een groot deel van de afvalkosten uit andere inkomsten (ozb) wordt betaald. In Wassenaar betalen meerpersoonshuishoudens het hoogste tarief (433 euro).

Rioolheffing

De rioolheffing stijgt dit jaar gemiddeld met 1,9 procent (3,54 euro). Meerpersoonshuishoudens betalen het minst in Veenendaal (79 euro) en het meest in Zwartewaterland (375 euro). Het gemiddelde ligt op 189 euro. De rioolheffing stijgt met 79 procent het sterkst in Lelystad. Tot 2015 betaalde Lelystad een groot deel van de rioleringskosten uit andere inkomsten. Dat heeft de gemeente nu veranderd, alle rioleringskosten worden nu betaald uit de opbrengst van de rioolheffing. Het tarief daalt onder meer in Veendam (43 procent). Dat komt omdat een deel van de rioleringskosten in 2015 wordt betaald uit de reserves.

Toeristenbelasting stijgt 4 cent

Naast de woonlasten kennen gemeenten nog andere belastingen. De opbrengsten uit deze belastingen zijn over het algemeen een stuk lager dan die uit de ozb. Een voorbeeld van een andere belasting is de toeristenbelasting. 78 procent van de gemeenten kent een toeristenbelasting. Het tarief is gemiddeld met 4 cent per nacht gestegen (2,3 procent). Er is wel verschil tussen gemeenten. De grootste stijging vindt plaats in Brielle. Hier stijgt het tarief 121 procent, 82 cent. Ondanks deze procentueel sterke stijging kent Brielle in 2015 een tarief dat lager is dan het landelijke gemiddelde. In Amsterdam daalt het tarief (6,5 procent, 33 cent). De gemeente had in 2013 en 2014 het tarief tijdelijk verhoogd. Dat is nu weer aangepast. Twee gemeenten voeren een toeristenbelasting in en twee schaffen deze af.

Stijging hondenbelasting lager dan inflatie

De hondenbelasting is een andere belasting die niet in iedere gemeente wordt geheven. Van de 393 gemeenten kennen 267 gemeenten (68 procent) een hondenbelasting. Er zijn dit jaar geen gemeenten die een hondenbelasting invoeren; 5 (delen van) gemeenten schaffen de hondenbelasting af. De hondenbelasting stijgt gemiddeld met 0,9 procent. Het tarief wordt het sterkst verlaagd in Drimmelen (50 procent). Deze gemeente wil de hondenbelasting op termijn afschaffen. In Landsmeer stijgt het tarief 28 procent. Landsmeer heeft extra inkomsten nodig. Omdat het tarief van de hondenbelasting laag was in vergelijking met de gemeenten waarmee Landsmeer samenwerkt is dit tarief verhoogd.
 
Atlas van de Lokale Lasten
 

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

3

Gerelateerde artikelen