Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 0,3 procent, de waterschapslasten 1,6 procent en de provinciale lasten blijven gelijk. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) vandaag presenteert. COELO is een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning betaalt gemiddeld 1.271 euro aan gemeente (723 euro), provincie (222 euro) en waterschap (326 euro ). De duurste plek om te wonen is Wassenaar met 1.832 euro; de goedkoopste Tilburg met 1.009 euro

Lagere lasten voor huurders

Huurders hebben lagere lokale lasten: gemiddeld 837 euro, waarvan 364 euro voor de gemeente, 222 euro voor de provincie en 251 euro voor het waterschap. Huurders betalen gemiddeld 0,1 procent meer dan vorig jaar. De goedkoopste plek om te wonen is voor hen Nijmegen met 551 euro, de duurste plek is Midden-Delfland met 1.199 euro.
 
Zowel voor eigenaar-bewoners als voor huurders zijn de gemeentelijke woonlasten gemiddeld het grootste onderdeel van de lokale lasten. Huurders betalen de gemeente afvalstoffenheffing en vaak ook rioolheffing. Eigenaar-bewoners betalen daarnaast nog onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders betalen in Nijmegen het minst (gemiddeld 58 euro, afhankelijk van de hoeveelheid afval die zij aanbieden) en in Bergen NH het meest (674 euro). Huiseigenaren betalen het minst in Littenseradiel (487 euro) en, net als in 2016, het meest in Blaricum (1.211 euro). 

Lokale lastencalculator

Iedereen kan zijn of haar eigen gemeentelijke lasten berekenen met de lokale lastencalculator van COELO. Die vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Ozb

Huiseigenaren betalen ozb, huurders niet. Een huishouden met een eigen woning betaalt gemiddeld 272 euro aan ozb, 5 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt 1,9 procent. De stijging is met 21 procent het sterkst in Beesel, dat de ozb verhoogt om op termijn een sluitende begroting te krijgen. In Deurne daalt de ozb met 8 procent. De gemeente wil de belastingdruk voor inwoners verminderen.

Macronorm niet overschreden

Elke gemeente mag de ozb-tarieven zo hoog maken als zij wil. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de Rijksoverheid een afspraak gemaakt over de maximale stijging van de landelijke ozb-opbrengst. Dit heet de macronorm. De stijging van de ozb-opbrengst is dit jaar lager dan deze norm. Gemeenten halen 11 miljoen euro minder binnen dan afgesproken. 

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens, dus zowel huurders als eigenaar-bewoners, betalen afvalstoffenheffing: gemiddeld 260 euro. Dit jaar daalt de afvalstoffenheffing met gemiddeld 1,1 procent (2,85 euro). In Littenseradiel daalt het tarief met 93 procent het meest. Daardoor is deze gemeente dit jaar het goedkoopst (12 euro). De daling komt doordat Littenseradiel dit jaar eenmalig een korting geeft op de afvalstoffenheffing. De stijging is het hoogst in de voormalige gemeente Ubbergen die sinds 2015 deel uitmaakt van Berg en Dal (32 procent). De nieuwe gemeente Berg en Dal hanteerde tot 2017 nog afzonderlijke tarieven voor de oude gemeenten. Vanaf 2017 gelden in de hele gemeente dezelfde tarieven.

Rioolheffing daalt

Een gemeente kan rioolheffing opleggen aan gebruikers van woningen, eigenaren, of beide. Huurders betalen alleen de gebruikersheffing, huishoudens met een eigen koopwoning betalen beide heffingen. Meerpersoonshuishoudens met een huurwoning betalen dit jaar gemiddeld 0,3 procent minder dan vorig jaar (0,36 euro); voor huishoudens met een koopwoning is de daling gemiddeld 0,2 procent (0,27 euro). 
 
Meerpersoonshuishoudens met een huurhuis betalen in 107 gemeenten geen rioolheffing. Zij zijn het meeste kwijt in Zwartewaterland (385 euro). Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden met huurwoning 103 euro. Meerpersoonshuishoudens met een koopwoning betalen alleen geen rioolheffing in de voormalige gemeente Bussum (nu deel uitmakend van de gemeente Gooise Meren, in dit deel van de gemeente wordt geen rioolheffing geheven). Zij betalen het meest in Gouda (404 euro). Het gemiddelde ligt op 192 euro. 

Overige gemeentelijke belastingen

Hondenbelasting en toeristenbelasting worden niet door elke gemeente geheven. Van de 388 gemeenten kennen 248 gemeenten (64 procent) een hondenbelasting en 309 gemeenten toeristenbelasting (80 procent). Een hondenbezitter betaalt in 2016 gemiddeld 55 euro. Dat is 2,9 procent minder dan vorig jaar. Elf gemeenten schaffen de hondenbelasting af, drie (delen van) gemeenten voeren deze in. De toeristenbelasting stijgt gemiddeld 3,3 procent. Een toerist betaalt gemiddeld 1,82 euro per persoon per overnachting.
 
Aan leges voor een dakkapel van 10.000 euro moet gemiddeld 340 euro worden neergeteld. Dat is 0,3 procent minder dan vorig jaar. De leges voor een uitbouw van 45.000 euro (1.347 euro) zijn gemiddeld 0,7 procent gestegen. De leges voor het bouwen van een nieuwe woning van 140.000 euro (3.974 euro) zijn gemiddeld 0,9 procent gedaald.

Waterschapslasten en provinciale belastingen

De belangrijkste provinciale belastingen zijn de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze belasting wordt betaald door huishoudens met een personenauto. Het tarief blijft in zeven provincies gelijk. Gemiddeld betalen huishoudens dit jaar hetzelfde als vorig jaar.
Huishoudens met een huurwoning betalen aan het waterschap een zuiveringsheffing (voor de zuivering van afvalwater) en een ingezetenenheffing (voor ‘droge voeten'). De waterschapslasten voor huurders stijgen gemiddeld 1,3 procent (3,33 euro). De stijging is het sterkst in het deel van waterschap Rivierenland waar het waterschap wegen onderhoudt (17 procent); in Hunze en Aa's betalen huurders gemiddeld 1,8 procent minder.
 
Woningbezitters betalen daarnaast ‘de heffing gebouwd' (ook voor het beheren van het waterpeil). Omdat het tarief net als de ozb afhankelijk is van de woz-waarde verschilt de ontwikkeling per gemeente. Gemiddeld betalen huiseigenaren 1,6 procent meer aan het waterschap (5,26 euro). In Mook en Middelaar betalen huishoudens gemiddeld 7,4 procent minder aan het waterschap, in Werkendam stijgt het bedrag 11,4 procent.
 
 
 

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen