Gemeenten kunnen precariobelasting heffen op het gebruik van gemeentegrond voor ondergrondse leidingen. Het onderzoek van Corine Hoeben en Klaas Kwakkel schetst welke gemeenten deze belasting heffen en welke tarieven worden gehanteerd.
Energie en drinkwaterbedrijven hebben vele kilometers kabels en leidingen in de grond liggen. Deze moeten soms op aanwijzing van de gemeente worden verlegd. Gemeenten kunnen hier regels voor hebben vastgesteld, maar dit hoeft niet. In die regels kan ook zijn vastgelegd of nutsbedrijven in aanmerking kunnen komen voor compensatie voor gemaakte kosten. Corine Hoeben en Klaas Kwakkel onderzochten of gemeenten regelingen kennen en welke compensatieregelingen gemeenten hanteren.
 
Onderzoek verlegregelingen kabels en leidingen en precariobelasting op leidingen

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

1

Gerelateerde artikelen