Huishoudens moeten een goede afweging kunnen maken tussen de belastingdruk en voorzieningenniveau in de gemeente. Goed zicht op de hoogte van de lokale lasten is daarvoor onontbeerlijk. Doordat veel gemeenten precariobelasting heffen op leidingen van nutsbedrijven wordt dat zicht vertroebeld. Dat blijkt uit onderzoek van Corine Hoeben van COELO.

Lees hier het artikel in Me Judice.

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

1

Gerelateerde artikelen