Sinds 2013 zijn verhuurders van sociale huurwoningen verplicht een nieuwe belasting te betalen: de verhuurderheffing. Een analyse van Jacob Veenstra, Maarten Allers en Harry Garretsen laat zien dat de verhuurderheffing tot economische verstoringen en ongewenste herverdeeleffecten leidt. Een goed alternatief is een algemene bezitsbelasting, zoals de onroerendezaakbelasting. Die is doelmatiger en rechtvaardiger.

Klik hier voor het rapport. 

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verhuurderheffing

2

Gerelateerde artikelen