Huishoudens met een eigen woning betalen in 2016 gemiddeld 1286 euro aan lokale belastingen. Het grootste deel hiervan gaat naar de gemeente (743 euro) de rest naar het waterschap (321 euro) en de provincie (222 euro). Huurders betalen gemiddeld 856 euro aan gemeente, provincie en waterschap. Dit blijkt uit onderzoek door het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Op www.coelo.nl zijn bedragen per gemeente te vinden.
Het is voor het eerst dat in beeld wordt gebracht welke bedragen we in totaal betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Dat was in het verleden niet goed mogelijk door de ingewikkelde tariefstructuren die waterschappen kenden. COELO heeft een aantal interactieve kaarten ontwikkeld die voor iedere gemeente laten zien welke bedragen huishoudens betalen aan de gemeente, de provincie en het waterschap. 

Woningbezitters

Woningbezitters in Wassenaar betalen met 1.934 euro het meest voor lokale belastingen, huizenbezitters in Tilburg het minst (999 euro). De lasten voor woningeigenaren in Noord-Brabant, Limburg, op de Veluwe en in de Achterhoek zijn relatief laag. In Noord-Brabant en Limburg komt dit door de naar verhouding lage provinciale- en waterschapsheffingen. Op de Veluwe zijn juist de gemeentelijke lasten laag. In Zuid-Holland betalen woningbezitters hoge lasten. In veel gemeenten in deze provincie zijn de gemeentelijke belastingen hoog en daarnaast heft deze provincie veel opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Huurders

Van de gemiddeld 856 euro die huurders betalen gaat 386 euro naar de gemeente, 248 euro naar het waterschap en 222 euro naar de provincie. Huurders betalen het meest in MiddenDelfland (1.263 euro) en het minst in Leudal (542 euro). Ook huurders zijn goedkoop uit onder de grote rivieren. Ook in Groningen zijn zij goedkoop uit, terwijl woningeigenaren hier juist in vergelijking veel betalen.

Welke belastingen

Huurders betalen de gemeente afvalstoffenheffing en soms rioolheffing. Aan het waterschap betalen huurders een zuiverings- en een ingezetenenheffing. Woningeigenaren betalen dat allemaal ook, plus onroerendezaakbelasting (gemeente) en de heffing gebouwd (waterschap). In een deel van de gemeenten betalen huishoudens daarnaast via de energienetbeheerder of het drinkwaterbedrijf precariobelasting op ondergrondse leidingen (gemeente). Huishoudens met een personenauto betalen opcenten op de motorrijtuigenbelasting (provincie).
 

Bron: COELO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

0

Gerelateerde artikelen