De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft commentaar gegeven op het wetsvoorstel Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun) (34 753).
De Orde spreekt haar waardering uit voor het wetsvoorstel, met name nu dit expliciet bevestigt dat staatssteun die voortvloeit uit toepassing van een belastingwet wordt teruggevorderd als belasting. Dit is onder meer van belang voor begunstigden waarvan de aandelen in handen zijn van inwoners van landen met een verrekenstelsel, zoals de Verenigde Staten.
Verder geeft de Orde in overweging om de mogelijkheid op te nemen dat in gevallen waar de begunstigde beroep aantekent tegen het Commissiebesluit, de begunstigde het voorlopig terug te vorderen bedrag in ‘escrow' betaalt, zoals ook in andere EU-lidstaten wordt overwogen.
 
Het commentaar is hieronder opgenomen.
 
 

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Invordering

0

Gerelateerde artikelen