Het RB heeft vandaag een reactie geleverd op het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014 dat vorige week is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit commentaar is gestuurd aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer en aan het ministerie van Financiën.
Het RB maakt zich zorgen over de complexiteit van de eigenwoningregeling. Behalve dat de regeling alleen nog door specialisten volledig kan worden doorgrond, voorziet het RB praktische problemen bij de naleving van de regels als gevolg van gebrekkige administraties van huizenbezitters. Aangezien de eigen woning een vermogensbestanddeel is waarmee zeer veel belastingplichtigen te maken hebben, pleit het RB voor een complete herziening van de eigenwoningregeling. Vereenvoudiging en begrijpelijkheid voor iedereen moeten daarbij voorop staan. 
 
De verduidelijking omtrent het overgangsrecht voor de afkoop van zogenoemde loonstamrechten stemt het RB tevreden, de overgangsregeling zou echter nog wel beter kunnen worden vormgegeven. Ervan uitgaande dat het kabinet nog steeds streeft naar ‘ontklemming' van vermogen ter stimulering van de economische groei, geeft het RB in overweging om de overgangsregeling zodanig uit te breiden, dat de gedeeltelijke afkoop ook voor de toepassing van de 80%-regeling gelijk wordt behandeld als een afkoop ineens.
 
Lees het commentaar in de bijlage (zie hieronder)
 

Bron: Register Belastingadviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen