Commissie Hoek heeft haar rapport met aanbevelingen voor de MKB-financiering aangeboden aan Minister Kamp van Economische Zaken. De commissie adviseert onder meer om de vorming van eigen vermogen door middel van fiscale prikkels te stimuleren. Het Register Belastingadviseurs heeft hier in een interview met de commissie voor gepleit.

De commissie vraagt in lijn met het RB-voorstel voor een Fiscaal crisispakket MKB 2014 voor een oplossing van de problematiek van de "onzakelijke lening" en om herinvoering van faciliteiten voor durfkapitaal. Ook merkt zij op dat de aanbevelingen van de Commissie Van Dijkhuizen die de belastingdruk van MKB-bedrijven verhogen, een negatieve invloed kunnen hebben op de eigen vermogensopbouw van het MKB en daarmee zijn financierbaarheid.

Rapport Commissie Hoek

Bron: Register Belastingadviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen